Šťastný Nový rok

Ostrava – Šťastný Nový rok.

Ostrava – Šťastný Nový rok.