Ovzduší

Ostrava – Kvalita ovzduší, měřící stanice a zdroje znečištění v Ostravě. Kvalita ovzduší Index Kvalita ovzduší Doporučení SO2 (µg/m3 za 1 h) NO2 (µg/m3 za 1 h) CO (µg/m3 za […]

Ostrava – Kvalita ovzduší, měřící stanice a zdroje znečištění v Ostravě.

Kvalita ovzduší

Index Kvalita ovzduší Doporučení SO2 (µg/m3 za 1 h) NO2 (µg/m3 za 1 h) CO (µg/m3 za 8 h) O3 (µg/m3 za 1 h) PM10 (µg/m3 za 1 h)
1 Velmi dobrá Ideální podmínky pro pobyt venku. 0 – 25 0 – 25 0 – 1000 0 – 33 0 – 20
2 Dobrá Venkovní aktivity bez omezení. > 25 – 50 > 25 – 50 > 1000 – 2000 > 33 – 65 > 20 – 40
3 Uspokojivá Venkovní aktivity bez omezení. > 50 – 120 > 50 – 100 > 2000 – 4000 > 65 – 120 > 40 – 70
4 Vyhovující Není třeba měnit své obvyklé aktivity venku. > 120 – 350 > 100 – 200 > 4000 – 10000 > 120 – 180 > 70 – 90
5 Špatná Zvažte snížení nebo odložení či přesunutí namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky jako je kašel a podráždění krku. > 350 – 500 > 200 – 400 > 10000 – 30000 > 180 – 240 > 90 – 180
6 Velmi špatná Omezte nebo odložte namáhavé činnosti venku, zvláště když zaznamenáte jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako je dráždění v krku, pálení očí, kašel apod. > 500 > 400 > 30000 > 240 > 180
 • SO2 – oxid siřičitý.
 • NO2 – oxid dusičitý.
 • CO – oxid uhelnatý.
 • O3 – ozón.
 • PM10 – Polétavý prach o velikosti 10 µ. PM je zkratka z anglického particulate matter.
 • PM2,5 – Polétavý prach o velikosti 2,5 µ. PM je zkratka z anglického particulate matter.
 • PM1,0 – Polétavý prach o velikosti 1,0 µ. PM je zkratka z anglického particulate matter.
 • Benzo[a]pyren (C20H12) – Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Silně karcinogenní a mutagenní. Žlutě zbarvená krystalická pevná látka. Produkt nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °C. Nachází se v uhelném dehtu, v automobilových výfukových plynech (zvláště vznětové motory), v každém kouři vzniklém při spalování organických materiálů, v grilovaných potravinách a v tabáku. Je karcinogenní (může způsobovat rakovinu), dráždí oči, nos, krk a průdušky. Má negativní účinky na ledviny a játra. Do těla se dostává navázáním na jemné částice polétavého prachu PM10 a menší. Má vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Měřící stanice

 • Českobratrská (215 m n. m.)
 • Fifejdy, Gen. Janouška (220 m n. m.)
 • Mariánské Hory, Zelená (225 m n. m.)
 • Poruba DD, Opavská (282 m n. m.)
 • Poruba, K Myslivně (242 m n. m.)
 • Přívoz, Na Mlýnici (207 m n. m.)
 • Radvanice, Nad Obcí (250 m n. m.)
 • Radvanice OZO, Poláškova (258 m n. m.)
 • Zábřeh, Pavlovova (235 m n. m.)
 • Hrušov, Stará cesta (200 m n. m.)

Zdroje znečištění

 • Průmysl – …
 • Doprava – …
 • Lokální topeniště – …
 • Znečištění z Polska – …
Tags: